Thạc sĩ.Nguyễn Thị Thảo

Phó phòng Điều khiển và Vận hành vệ tinh - Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC)
  • 21

    khóa học
  • 17,598

    học viên
  • 5

    đánh giá trung bình

Phó phòng Điều khiển và Vận hành vệ tinh – Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC)

Quá trình công tác:

– Hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực công nghệ vệ tinh, đặc việt về thiết kế nhiệm vụ vệ tinh, tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC)

– Năm 2015: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Vũ trụ tại Đại học Hokkaido, Nhật Bản

– Năm 2012: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Vật lý Vô tuyến và Điện tử tại Đại học Quốc gia Hà Nội 

– Năm 2009: Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Vật lý Vô tuyến và Điện tử tại Đại học Quốc gia Hà Nội