Tiến sĩ.Lâm Đạo Nguyên

Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ thành phố Hồ Chí Minh (STAC)
 • 21

  khóa học
 • 17,598

  học viên
 • 5

  đánh giá trung bình

Tiến sĩ Lâm Đạo Nguyên hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ thành phố Hồ Chí Minh (STAC) 

Nghiên cứu viên chính tại Trung tâm Ứng dụng công nghệ vũ trụ thành phố Hồ Chí Minh (STAC) thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)

Tiến sĩ Lâm Đạo Nguyên đã nhận được một số giải thưởng như Giải thưởng Nghiên cứu Khoa học Không gian SSSI Queensland (Viện Khoa học Không gian và Trắc địa, Úc) năm 2010 và Giải thưởng Diễn giả xuất sắc nhất tại Hội nghị Châu Á lần thứ 26 về Viễn thám năm 2005

Trong năm 2012, Tiến sĩ Lâm Đạo Nguyên tham gia hợp phần Ước tính & Giám sát Cây lúa Châu Á (Asia-RiCE) cho sáng kiến Giám sát Nông nghiệp Toàn cầu của GEO (GEOGLAM) với tư cách là một thành viên tích cực. Ông là người thực hiện nguyên mẫu của APRSAF / SAFE và hoạt động tiếp theo về “Giám sát cây lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam” từ năm 2013 đến năm 2016. Sau đó, ông là điều tra viên chính của dự án nghiên cứu cấp nhà nước “Nghiên cứu ứng dụng về dữ liệu viễn thám đa thời gian, đa độ phân giải quang học và radar để theo dõi diện tích trồng lúa và năng suất lúa, ước tính sản lượng ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng ” từ năm 2017 đến năm 2021.

Tiến sĩ Lâm Đạo Nguyên trình bày kết quả nghiên cứu về cây lúa giám sát cây trồng ở Việt Nam tại APRSAF/SAWG từ năm 2014 đến năm 2019. Ông là thành viên của Ban chấp hành GEOGLAM từ tháng 1 năm 2018.

Ông đã xuất bản nhiều bài báo quốc tế chủ yếu về giám sát lúa bằng viễn thám:

 • Hoang-Phi, Phung; Lam-Dao, Nguyen; Pham-Van, Cu; Chau-Nguyen-Xuan, Quang; Nguyen-Van-Anh, Vu; Gummadi, Sridhar; Le-Van, Trung. 2020. Sentinel-1 SAR Time Series-Based Assessment of the Impact of Severe Salinity Intrusion Events on Spatiotemporal Changes in Distribution of Rice Planting Areas in Coastal Provinces of the Mekong Delta, Vietnam. Remote Sens. 12, no. 19: 3196. doi.org/10.3390/rs12193196  
 • Hoang-Phi Phung, Lam-Dao Nguyen, Nguyen-Huy Thong, Le-Toan Thuy, Armando A. Apan. Monitoring rice growth status in the Mekong Delta, Vietnam using multitemporal Sentinel-1 data. J. Appl. Remote Sens. 14(1), 014518 (2020), doi: 10.1117/1.JRS.14.014518.
 • Hironori Arai, Wataru Takeuchi, Kei Oyoshi, Lam Dao Nguyen and Kazuyuki Inubushi (2018). Estimation of Methane Emissions from Rice Paddies in the Mekong Delta Based on Land Surface Dynamics Characterization with Remote Sensing. Remote Sens. 2018, 10, 1438; doi:10.3390/rs10091438.
 • Hoa Phan, Thuy Le Toan, Alexandre Bouvet, Lam Dao Nguyen, Tien Pham Duy and Mehrez Zribi (2018). Mapping of Rice Varieties and Sowing Date Using X-Band SAR Data. Sensors 2018, 18, 316; doi:10.3390/s18010316.

Quá trình công tác:

 • 09/2007 – : công tác tại Trung tâm Viễn thám và Hệ thông tin Địa lý (GIRS/VAST)
 • Từ tháng 11/1990 –  tháng 09/2007: công tác tại Phòng Địa tin học Viễn thám (GIRS/VAST)
 • Từ tháng 05/2005 – tháng 12/2009: Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Southern Queensland, Australia và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
 • Từ tháng 01/2008 – tháng 04/2008: hoàn thành luận án Tiến sĩ tại Trung tâm Nghiên cứu Sinh quyển từ Không gian, Pháp
 • Từ tháng 09/2002 – tháng 09/2003: nghiên cứu tại Cơ quan Không gian Châu Âu, Hà Lan (ESA/ESTEC)
 • Từ tháng 01/1995 – tháng 08/1996: hoàn thành chương trình Thạc sĩ (Viễn thám và GIS) tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT, Thái Lan)
 • Từ tháng 09/1986 – tháng 11/1990: công tác tại Phòng Khảo sát Địa hình, Viện Thiết kế Giao thông phía Nam
 • Từ năm 1981 –  năm1986: Học ngành Trắc địa tại trường Đại học Bách Khoa TP.HCM